Πώς λες στα Αγγλικά; Μου; Σου; Του; Της; Μας; Δικό τους; Αυτό; Εκείνο; Αυτά; Εκείνα;

Κτητικές αντωνυμίες :: Λεξιλόγιο Αγγλικών

Μάθετε μόνοι σας Αγγλικά