Сербче кандай дейсиз? Куш; Өрдөк; Тоос кушу; Ворона; Көгүчкөн; Күрп; Каз; Үкү; Төө кушу; Тоту кушу; Илегилек; Бүркүт; Ястреб; Фламинго; Ак чардак; Пингвин; Ак куу; Тоңкулдак; Пеликан;

Канаттуулардын түрлөрү :: Серб лексикасы

Серб тилин өзүң үйрөн