Πώς λες στα Αγγλικά; Επιλογή; Φάκελος; Γραμμή εργαλείων; Επιστροφή; Λήψη; Μεταφόρτωση; Εκτέλεση; Κλικ; Μεταφορά; Απόθεση; Αποθήκευση; Ενημέρωση;

Πλοήγηση στο διαδίκτυο :: Λεξιλόγιο Αγγλικών

Μάθετε μόνοι σας Αγγλικά