Πώς λες στα Αγγλικά; Εγώ; Εσύ; Εσείς (πληθυντικός ευγενείας); Αυτός; Αυτή; Εμείς; Εσείς (πληθυντικός); Αυτοί;

Προσωπικές αντωνυμίες :: Λεξιλόγιο Αγγλικών

Μάθετε μόνοι σας Αγγλικά