Πώς λες στα Αγγλικά; Μεγάλος; Μικρός; Νέος; Γέρος; Πολύ αδύνατος; Χοντρός; Όμορφος; Άσχημος; Παχύ; Λεπτό; Όλα; Κανένας; Σκληρός; Ομαλός;

Αντίθετα :: Λεξιλόγιο Αγγλικών

Μάθετε μόνοι σας Αγγλικά