Πώς λες στα Αγγλικά; Παρέχετε ασφάλιση υγείας;; Ναι, μετά από έξι μήνες εργασίας εδώ; Έχετε άδεια εργασίας;; Έχω άδεια εργασίας; Δεν έχω άδεια εργασίας; Πότε μπορείτε να αρχίσετε;; Πληρώνω δέκα δολάρια την ώρα; Πληρώνω δέκα ευρώ την ώρα; Θα σας πληρώνω κάθε εβδομάδα; Ανά μήνα; Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές; Θα φοράτε στολή;

Συνέντευξη για δουλειά :: Λεξιλόγιο Αγγλικών

Μάθετε μόνοι σας Αγγλικά